„Albo znajdziemy drogę albo ją zbudujemy” – Hannibal

en de

Mycie i suszenie gogli ochronnych
WD-SR

KOMPLETNY SYSTEM DO MYCIA, SUSZENIA I TRANSPORTU GOGLI OCHRONNYCH – Kooptech® WD-SR

Sprzęt Ochrony Indywidualnej jest obecnie koniecznością, nie tylko ze względu na obecną niebezpieczną sytuację epidemiczną. Gogle chroniące oczy są przykładem skutecznego i ważnego sprzętu ochrony osobistej.

Według badań oczy są jedną z możliwych dróg zakażenia wirusami, bakteriami i grzybami.

Doświadczenie pokazuje, że gogle skutecznie chronią użytkownika przed wyżej wymienionymi zagrożeniami. Aby ochrona była skuteczna konieczne jest utrzymywanie gogli w odpowiednim poziomie czystości. Dlatego też gogle muszą być regularnie poddawane właściwemu, kontrolowanemu technicznie procesowi mycia.

Wysoki koszt gogli (od kilkudziesięciu do kilkuset euro za sztukę) i pilna potrzeba zmniejszenia ilości odpadów, w pełni uzasadnia traktowanie gogli jako sprzętu nadającego się do recyklingu, który mógłby być używany wielokrotnie.

W odpowiedzi na te wyzwania, Kooptech® opracował i wprowadził do produkcji Kooptech® WD-SR – kompletny system do mycia gogli. Kooptech® WD-SR jest również wyposażony w funkcję suszenia*. Kompletność i pełna kontrola procesu mycia i suszenia sprawia, że gogle są gotowe do kolejnego użycia w krótkim czasie. Proces jest bezpieczny dla gogli i nie powoduje ich uszkodzenia.

ELIMINACJA SKAŻENIA KRZYŻOWEGO

Zgodnie z dobrą praktyką, pokoje czyszczące powinny być podzielone na wydzielonych obszarach: brudny Zone, gdzie przechowywane są elementy przygotowane do czyszczenia, a Clean Zone już przetworzonych elementów. Obie strefy należy oddzielić, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia krzyżowego. Urządzenia do czyszczenia powinny umożliwiać takie rozmieszczenie pomieszczenia, aby strefa załadunku w strefie brudnej była oddzielona od strefy rozładunku w strefie czystej.

System Kooptech® WD-SR spełnia wszystkie te wymagania, umożliwiając załadunek zabrudzonych gogli w Strefie Brudnej i rozładunek w Strefie Czystej po zakończeniu procesu prania i suszenia. Do tego:

  • System nie pozwala na jednoczesne otwieranie drzwi po obu stronach maszyny;
  • System nie pozwala na otwarcie czystych bocznych drzwi bez wykonania pełnego cyklu mycia i suszenia;
  • W przypadku alarmu, który powodowałby zatrzymanie procesu mycia, nie jest możliwe otwarcie drzwi po stronie czystej.
parameterKooptech® WD-SR
weight250 kg  [551 lbs.]
width1200 mm  [47.2”]
depth800 mm  [31.5”]
height1180 mm  [46.5”]
nominal supply voltage*3x 400 VAC (±10%), 50-60 Hz
connection power8.9 kW
electric connection3-phase with ground, installation fitted with a class K5 fuse (30A) or equivalent
power connection cable2 m [6.6 ft], no plug**
inlet water temperaturecold fresh water, max 25°C [59°F]
inlet water hardness< 5° dH
water source efficiencymin. 2500 l/h  [660.4 gal./h]
water source pressuremin. 2.5 bar  [43.5 psig]
hydraulic connectionbraided hose, female thread G3/4”, length 100 cm [3.3 ft]
main drainø24 mm [0.95”], elastic hose,
length 150 cm [4.9 ft]
emergency drainø24 mm [0.95”], elastic hose,
length 150 cm (4.9 ft)
energy use7.85 kWh
water use19.5 l/cycle  [5.2 gal./cycle]
Detergent use15 ml/cycle  [0.51 oz./cycle]
Rinse Aid use7.5 ml/cycle  [0.25 oz./cycle]
ambient temperaturemin. 15°C [59°F] – max. 30°C [86°F]
relative humiditymax. 90%, no condensation
sound emissionLEQ < 70 dB (A)