„Albo znajdziemy drogę albo ją zbudujemy” – Hannibal

en de

25.11 2020

Walka z Covid-19

Przyciski w windzie, telefony komórkowe, opakowania produktów w sklepie czy oprawki okularów w salonie optycznym – niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego drobnoustroje chorobotwórcze są wszędzie.