„Albo znajdziemy drogę albo ją zbudujemy” – Hannibal

en de